توضیحات کامل :

پاورپوینت میراگر در بهسازی سازه ها


فهرست:
مقدمه
انواع میراگرها
مزایای میراگرها
الف) میراگرهای اصطکاکی
ب)میراگرهای فلزی (تسلیمی)
1-میراگرهای فلزیXشکل
2- T-ADAS
3- میراگر سربی تزریقی(LED)
پ) میراگرهای آلیاژی (SMA)
ت)میراگرهای ویسکوز
ج) میراگر جرمی

 

مقدمه:

در بهسازی لرزه ای سازه ها یکی از روش های کاهش نیروی جانبی ناشی از زلزله استفاده از میراگرها می باشد.
در سیستم های جداسازی لرزه ای، استفاده از سیستمهای مستهلک کننده انرژی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. افزایش میرائی با استفاده از روشهای مختلفی نظیر جاری شدن یک فلز نرم، اصطکاک دو فلز بر روی هم، حرکت یک پیستون درون یک ماده لزج و یا رفتار ویسکوالاستیک در موادی از جنس شبیه لاستیک امکان پذیر می باشد. این فایل به انواع میراگرها در بهسازی سازه ها پرداخته است.